Nieuws

Elburg, 14 maart 2020.

 

Conform het advies en richtlijnen van diverse instanties hebben we als bestuur besloten vanaf heden tot en met dinsdag 31 maart(update volgt) niet te spelen.

Dit geldt ook voor Sport Over Dag.

We houden de adviezen in de gaten, stellen maatregelen indien nodig bij en houden u op de hoogte.

 

De Algemene Leden Vergadering van 25 maart wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

Tijdens deze vergadering zou een voorstel tot contributieverhoging van € 2,00 voor alle leden worden gedaan ingaande 1 april 2020.

 Dit voorstel blijft aangehouden tot en met de volgende ALV.

Voor de maand april blijven de oude contributiebedragen staan.

 

Wijnand Westerink

Voorzitter