Bestuur

Ledenadministratie:
Ed Hagenbeek, Jelle Belksma

Penningmeester:
Jelle Belksma

Recreantenbelangen:
Vacant

Secretaris:
Marjolein van den Beld

Vertrouwenspersoon:
Elfi Dickhof

Voorzitter:
Wijnand Westerink

Website:
Bert Hooghordel
bert@bctharde.n