Ereleden

Alie Otter
Ed Hagenbeek
Hans Kooman
Hans Tanis
Ria de Groot